Doğu Anadolu, Türkiye

KARS ANİ HARABELERİ GEZİLECEK YERLER: ANİ ANTİK KENTİ GEZİSİ

Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından biri ve ilk Ermeni yerleşimi olan Ani antik kenti, yüzyıllık bir tarihin ev sahibi olmasına rağmen değeri bilinemeyenlerden. Burası, 10.yy’da Bagratlı kralı Aşot’un emri üzerine Ermenistan sınırını çizen Arpaçay nehrinin yanında, krallığın başkenti olarak kurulmuş. Arpaçay…